ILLAS CÍES

QUE FACER NAS ILLAS CÍES

 

Guía do viaxeiro

» Prepara a túa viaxe: guía Illas Cíes

 

 Descubre todo o que debes saber para preparar a túa viaxe e desfrutala ao máximo.

 

 

 

 

 

RESERVA DE BILLETES

As Illas Cíes pertencen ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e o número de visitantes diario está limitado, polo que o máis importante á hora de realizar a reserva de billetes é facelo coa maior antelación posible, especialmente nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro.

Para reservar os teus billetes ás Illas Cíes podes facelo directamente dende a túa casa en www.mardeons.com ou no teléfono 986 225 272 de forma sinxela, rápida, e sobre todo, segura.

No momento de realizar a reserva deberás elixir entre todos os portos de saída dispoñibles, os vinte e dous horarios de saída diarios e facilitar o teu número de identidade, xa sexa DNI, NIE ou Pasaporte, para obter a correspondente autorización de Parques Nacionais.

DOCUMENTACIÓN PARA VIAXAR

Para viaxar, deberás ter a documentación exixida pola normativa vixente (DNI, pasaporte, NIE) e presentala ao persoal do Parque Nacional cando a pidan.

Os nenos deberán viaxar sempre acompañados dun adulto e cómpre que presenten a súa documentación correspondente (DNI, NIE, pasaporte ou libro de familia) durante o embarque, pois o noso persoal verificará que os nenos son menores de 13 anos.

Para poder efectuar o embarque de forma rápida e áxil, agradecemos que leves contigo a documentación requirida xa preparada.

EQUIPAXE

Para viaxar ás Illas Cíes podes levar ata un máximo de 20 kg de equipaxe por persoa. Porén, terás que valorar a cantidade que podes trasladar por ti mesmo e prestar especial atención aos obxectos de valor, pois Mar de Ons non se fai responsable dos posibles roubos, perdas de equipaxe ou obxectos persoais dos pasaxeiros.

Ten en conta os obxectos que se prohibe levar a bordo por considerarse ilícitos ou perigosos.

OBXECTOS PROHIBIDOS

Por medidas de seguridade, está prohibido o transporte na equipaxe de mano de calquera tipo de obxecto perigoso que poida poñer en risco a seguridade dos nosos pasaxeiros:

 • Explosivos, municións, artigos de pirotecnia ou bengalas e armas perigosas.
 • Gases (inflamables, non inflamables, intensamente refrixerados ou velenosos) como gas para cámping, osíxeno, propano e butano.
 • Líquidos inflamables, como combustibles, pinturas ou disolventes.
 • Sólidos inflamables, como artigos de fácil ignición, substancias suxeitas a combustión espontánea, substancias que emiten gases inflamables ao contacto coa auga.
 • Substancias oxidantes, como sosa ou peróxidos.
 • Materiais radioactivos.

VIAXE CON MASCOTAS

Está completamente prohibido desembarcar calquera tipo de animal nas Illas Cíes, excepto cans guía que acompañen a invidentes. Polo tanto, se estás interesado en visitar as Illas Cíes e necesitas un servizo de aloxamento de mascotas dispós deste servizo na cidade de Vigo.

Non obstante, se decides realizar só a travesía ás Illas Cíes (sen posibilidade de desembarcar), nos barcos se admite calquera animal de compañía, sempre que estea documentado. Considéranse animais de compañía cans, gatos e aqueles animais inofensivos que, accedan ao buque provistos de correa, colar e bozo. A mascota deberá permanecer durante toda a travesía na zona exterior do barco.

Asegúrate de que levas a cartilla sanitaria da túa mascota, e que está perfectamente ao día conforme ao calendario de vacinas e desparasitacións.

EMISIÓN DE BILLETES DE EMBARQUE

Os billetes reservados poderán ser emitidos desde o momento da reserva ata 30 minutos antes da hora de saída elixida, nos nosos puntos de información. Para imprimir os billetes, simplemente terás que facilitar os datos de reserva que che enviaremos directamente ao teu correo electrónico.

Ante calquera dúbida, sempre podes acudir a calquera dos nosos puntos de información.

HORA LÍMITE DE EMBARQUE

Para embarcar deberás acudir ao punto de embarque cun tempo mínimo de 15 minutos antes da saída do teu barco. Terás que permanecer na fila correspondente co teu billete na man para que o embarque sexa rápido e áxil e facilitar así a saída puntual do barco.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDADE

A prioridade do capitán e da tripulación é a seguridade da pasaxe. Por iso, os catamaráns da compañía, ademais de cumprir con todas as revisións que solicitan tanto a Dirección Xeral da Mariña Mercante como o resto de organismos, inclúen dispositivos de seguridade adicionais.

ESPAZO SEN FUMES

De acordo coa lei estatal sobre tabaco, está prohibido fumar no interior dos barcos. Tampouco se pode fumar en ningunha das dependencias en terra da compañía.

CUBERTAS

Nos nosos barcos, ao tratarse de embarcacións grandes e estables, podes acceder á cuberta durante o traxecto e pasear sen problemas.

RECOMENDACIÓNS

 • Cómpre viaxar con roupa e calzado cómodo e botar moita protección solar para desfrutar plenamente de todo o que ofrece este paraíso natural. Non esquezas a cámara de fotos.
 • Nas Illas Cíes non hai caixeiros automáticos, mesmo se algúns establecementos de restauración admiten o pago con tarxeta.
 • En caso de que veñas en vehículo propio, recomendámosche que veñas con tempo suficiente para aparcar.
  • En Vigo dispós de varios aparcamentos de pago moi próximos a onde nos atopamos. Hai un aparcamento robotizado debaixo da Estación Marítima da Ría, outro na entrada ao Berbés, un aparcamento no Centro Comercial A Laxe e outro na Praza da Estrela. Tan só debes ter en conta que no aparcamento robotizado só poden aparcar turismos.
  • En Baiona dispós de dous aparcamentos de pago próximos ao porto. Un está baixo o parque de A Palma, a uns 500 metros do porto, e outro en Os Tendales, a uns 800 metros.
  • En Cangas hai varios aparcamentos públicos na zona do porto.
 • Acudir ao punto de información ante calquera dúbida.

» Información práctica

Acceda a información útil sobre aspectos a ter en conta nas Illas Cíes: normativa do parque nacional, servizos na illa, rutas, praias…

NORMATIVA DO PARQUE

NON está permitido:

 • Tirar calquera resto de comida ou lixo, pois non hai papeleiras, polo que hai que traer o lixo ao porto de orixe e depositala nos contedores ao seu desembarque.
 • Desembarcar animais domésticos, excepto cans guía que acompañen invidentes.
 • Acceder ou transitar con vehículos a motorexcepto sillas de rodas.
 • A circulación en bicicletas e/ou vehículos similares.
 • Acampar fora dos lugares destinados a tal fin.
 • Encender calquera tipo de lume, fogata ou similar.
 • Acceder ás zonas sinalizadas como restrinxidas ao público, pois deberán respectar os cultivos, valos e cercas e deberán utilizar os camiños e as pasarelas, así como evitar camiñar fóra deles polo interior do Parque.
 • Molestar, ferir, capturar ou matar aos animais silvestres.
 • Arrancar, cortar ou danar a vexetación, incluidas flores e froitos.
 • A recolección, destrución ou alteración de elementos de interese, arqueolóxico, histórico ou xeolóxico, tanto terrestres como mariños: pedras, cunchas, etc.
 • Introducir especies animais e/ou vexetais autóctonas.
 • Realizar calquera actividade que destrúa, deteriore ou trastorne os elementos naturais singulares da zona.
 • Utilizar megafonía ou emitir ruídos que poidan alterar a tranquilidade natural do lugar.
 • A práctica de submarinismo sen autorización previa.
 • Realizar pesca submarinapesca deportiva.
 • Permanecer ou transitar con armas, arpóns, fusís submarinos ou outros utensilios similares.
 • Comer en calquera lugar pois deberán empregar exclusivamente as áreas recreativas para as comidas.
 • Está permitido fumar, a condición de que non se tire ao chan a cabicha, nin cigarros acesos (todas as precaucións son necesarias para minimizar o risco de incendios).

SÍ está  permitido:

 • Levar comida, a condición de que se traian os residuos de volta xa que non hai papeleiras.
 • Fumar, a condición de que non se tire ao chan a cabicha.
 • Desembarcar cans guía.
 • Acceder con cadeiras de rodas manuais (a motor non poden subir ao barco).
 • Circular con calquera tipo de carro de nenos ou de transporte de persoas ou equipaxe, pero só polas pistas autorizadas.

SERVIZOS BÁSICOS DA ILLA

 • Asistencia sanitaria – A día de hoxe, ningún dos arquipélagos conta con persoal sanitario de forma permanente. Nos meses de xullo e agosto, e fins de semana de Xuño e Setembro, o arquipélago das Illas Cíes dispón deste servizo, xa que coincide co de maior afluencia de visitantes. A caseta da Cruz Vermella na Illas Cíes localízase a poucos metros da caseta de información, xunto á praia de Rodas, e é atendida por varios socorristas e un médico ou ATS.
 • Socorristas – Xeralmente, o Concello de Vigo destina tamén a estas illas un servizo de vixilancia de praias durante a tempada estival. Estes servizos asisten nas illas, xeralmente co primeiro barco e marchan no último barco do día.
 • Auga potable – É importante ter en conta que a auga potable é un ben escaso, aínda máis nos períodos máis secos e que coinciden cos de maior afluencia de visitantes. Nas illas existen algunhas fontes públicas pero que non adoitan ter auga no verán e se a teñen non se garante a súa potabilidade. É importante, pois, levar auga para visitar as illas xa que este é un territorio cun ambiente de tipo salino que propicia a deshidratación baixo o sol.
 • Aseos públicos – Os aseos públicos, accesibles para minusválidos, están situados no camiño que vai  por encima do cámping, na illa do Faro.
 • Áreas de descanso – Aproveitando o abrigo natural que proporcionan as árbores, habilitáronse varias zonas de descanso xunto a algúns dos camiños máis frecuentados con mesas ou bancos para poder facer un alto no camiño, comer ou simplemente sentar a gozar da paisaxe e a tranquilidade. Estas áreas están situadas unha á beira do Lago e outra xunto á praia de Nosa Señora.

SERVIZOS A DISPOSICIÓN DO VISITANTE

 • Caseta de Información – No arquipélago das Illas Cíes, o punto de información está situado a 100 metros do peirao de Rodas (porto de embarque), na illa de Monteagudo. Pódese solicitar aquí toda a información que se precise sobre o Parque Nacional, tanto en cuestión de servizos como posibles actividades a realizar nas illas. O obxectivo principal deste servizo é ofrecer ao visitante toda a información necesaria para poder aproveitar ao máximo a súa visita. Este servizo está dispoñible sempre que haxa servizo regular de transporte marítimo.
 • Centro de Información – Está situado a 1,2 km do peirao de Rodas, na illa do Faro. Inaugurado como Centro de Interpretación no ano 1997, sitúase no interior dun antigo almacén de artillería do S. XIX, o cal foi levantado á súa vez sobre as ruínas do Mosteiro de San Estevo, datado no S. XI e centro da vida insular naquela época. No seu interior aínda se poden observar os restos da cimentación, algunhas pezas que formaron parte das cornixas do edificio e un sepulcro antropomorfo, pertencente a algún dos monxes que alí viviron.
  Actualmente, o Centro dispón de punto de información ao visitante, sala de interpretación-exposición sobre o parque cunha área para taller infantil e unha sala multiusos para proxeccións, cursos, conferencias ou actividades con colectivos programadas polo persoal do parque ou solicitadas ao parque.  Xeralmente, permanece aberto durante a tempada estival.
 • Miradoiros – Aínda que existen multitude de lugares nas illas desde os que poder admirar a súa paisaxe, só se consideran como tales algúns deles que, polo seu elevado interese paisaxístico, amplitude e localización, son accesibles para a maior parte dos visitantes. En Cíes recoméndanse: Faro de Cíes, Faro da Porta, Faro de Monteagudo, Pedra da Campá ou o Alto do Príncipe.
 • Observatorios – Casetas de madeira para a observación de aves mariñas cun deseño adecuado para achegarse ás zonas de cría sen perturbar nin asustar ás colonias de aves. Existen dous nas Illas Cíes, un situado a poucos metros do miradoiro de Pedra da Campá (Isla do Faro) e outro xunto ao Faro de Monteagudo (Isla Norte ou de Monteagudo).
 • Paneis informativos e sinalización – O Parque Nacional presenta un panel informativo no arquipélago de Cíes, situado fronte á caseta de información.
  Contén un mapa específico do arquipélago, cos servizos, puntos de interese e itinerarios, ademais dun mapa xeral coa situación do Parque Nacional e algúns aspectos básicos da normativa do espazo natural.

En canto á sinalización existen sinais de dirección dos principais itinerarios e puntos de interese, complementadas coas distancias, o que facilita o percorrido das illas.

SERVIZOS HOTELEIROS

 • Cámping de Cíes – É un equipamento de carácter privado, autorizado a través dunha concesión. Atópase na illa do Faro, a 700 metros da caseta de información do parque. Ten capacidade limitada, polo que é recomendable realizar reservas de praza con antelación na súa páxina web. Deberase presentar a tarxeta de campista nas navieiras para solicitar o billete de transporte con permiso para pasar a noite na illa. O cámping, xeralmente, está aberto sempre que haxa transporte regular de visitantes aínda que é máis seguro confirmalo antes.
 • Restaurantes – Nas Illas Cíes hai varios establecementos de hostalería que permanecen abertos no período de transporte público regular da campaña estival. Actualmente localízanse na illa os seguintes locais de restauración: restaurante e autoservizo no Cámping, Bar Serafín, Restaurante de Rodas e Bocatería Begoña.

» Cómo chegar – Planos dos nosos portos

 

Rutas de sendeirismo

Poida que ao chegar á praia e sentir a area branca e fina nos teus pés o que máis che apeteza sexa tombar ao sol e gozar do microclima propio desta contorna, pero, se es un auténtico amante de longos paseos en contacto coa natureza gozarás máis sen dúbida do sendeirismo nas Illas Cíes. Os longos camiños rodeados dunha flora singular que percorren a illa norte son unha aventura para calquera viaxeiro que estará acompañado dalgúns animais autóctonos como as gaivotas patiamarelas presentes en todos os recunchos, debido a que supoñen a maior colonia mundial desta especie.

Para descubrir a paraxe natural das Illas Cíes é necesario percorrer cada recuncho delas, e para iso existen varios paseos sinalizados que corresponden ás 4 rutas das Illas Cíes. A ruta do Faro de Cíes, cunha fantástica vista da Praia de Rodas, a ruta do Alto do Príncipe, con espectaculares cantís, a ruta do Faro da Porta que nos permite observar a illa de San Martiño e a ruta do Faro do Peito que nos permite descubrir zonas arborizadas, un antigo asentamento e un observatorio ornitolóxico.

Todas elas, axeitadas tanto para principiantes como para expertos, fan que o sendeirismo nas Illas Cíes sexa unha das actividades imprescindibles na visita daqueles turistas minimamente curiosos. Aínda que non son rutass que supoñan moito tempo convén realizalas sen présas para poder deterse en observar cada detalle do camiño ou realizar algún descanso.

Visitar as Cíes supón gozar do paraíso, e unha vez nel podes elixir quedar tombado ao sol sobre a area branca ou explorar cada recuncho da illa. Se te decantas máis pola última opción soamente tes que seguir algunha das rutas das Illas Cíes e poderás descubrir zonas arborizadas, antigos asentamentos e unhas impresionantes vistas.

» Ruta de Monte Faro

Trátase da ruta máis emblemática e máis longa de todas as que se ofrecen. Cunha lonxitude de 7,5 quilómetros e dificultade media, parte do peirao de Rodas e transcorre, na maior parte, pola Illa do Faro, subindo ata o Faro de Cíes. Esta ruta permite contemplar as espectaculares vistas panorámicas dende os seus dous miradoiros, ademais dos sistemas dunares, o Lago dos Nenos, o Centro de Interpretación da Natureza ou o Observatorio de Aves.

Comeza cunha bonita panorámica da Praia de Rodas desde o seu extremo norte e continúa a través do Sistema Dunar de Muxieiro para chegar ao Lago dos Nenos​, un lugar ideal para o refuxio e a cría de multitude de especies e unha das zonas de maior interese ecolóxico e fraxilidade do Parque Nacional. Unha vez cruzado o dique que une ambas as illas, chégase ao Centro de Interpretación da Natureza (antigo mosteiro San Estevo). Neste centro pódense coñecer mellor os valores naturais e culturais do Parque.

Ao pasar a Praia de Nosa Señora comeza a subida en zigzag cara ao Faro. Entre o espeso arboredo pódese entrever, ao sur, a fermosa Illa de San Martiño. A continuación, a medida que se ascende, atópase a curiosa Pedra da Campá, perforada pola forza dos ventos atlánticos cargados de salitre, e o observatorio de aves, desde o cal se pode gozar dunhas impresionantes vistas do Lago dos Nenos e da Praia de Rodas. Por último, chégase ao faro, que é o miradoiro máis emblemático das Illas Cíes, con vistas ás tres illas, os cantís e as praias.

LONXITUDE:

7,4km (ida e volta)

DURACIÓN:

2h 30min (ida e volta)

DIFICULTADE:

Media

TIPO:

ida e volta
Esta ruta transcorre na súa totalidade pola Illa de Monteagudo, por unha superficie de arboredo que permite que a maior parte do camiño se realice pola sombra. Cunha lonxitude de tan só 3,5 quilómetros, é a ruta máis curta e permite desfrutar das marabillosas vistas e do contraste das dúas vertentes da illa dende o Alto do Príncipe. Ademais, durante o seu percorrido pódense atopar outros puntos de gran interese como o complexo dunar Figueiras Muxieiro, os restos do Antigo Cuncheiro ou a singular formación rochosa da Cadeira da Raíña.
Nos seus primeiros metros, o Roteiro do Alto do Príncipe permite gozar dunha fantástica vista da Praia de Rodas e rodea o Complexo Dunar de Figueiras – Muxieiro, onde se localiza unha representación das especies propias destes ecosistemas tan fráxiles. A senda segue ascendendo polas proximidades da Praia de Figueiras, e continúa serpenteando o camiño ata que, despois dunha pequena baixada, ábrese para descubrir parte da espectacular paisaxe de cantís e praias. Desde o Alto do Príncipe poderás gozar dunhas vistas privilexiadas a esta zona da illa. As espectaculares panorámicas desde este punto permiten apreciar o contraste entre as dúas vertentes da illa: a cara este máis suave e o cara oeste moito máis abrupta. O tramo final do roteiro transcorre por unha senda entre rocas modeladas polo vento e auga ata chegar á Cadeira da Raíña, caprichosa formación rochosa resultado da tremenda acción erosiva que constitúe un dos máis fermosos miradoiros das illas.

» Ruta Alto do Príncipe

LONXITUDE:

3km (ida e volta)

DURACIÓN:

1h 15min (ida e volta)

DIFICULTADE:

Baixa

TIPO:

ida e volta

» Ruta do Faro da Porta

Este roteiro bordea a costa sur da Illa do Faro e permite gozar dunhas inmellorables vistas da Illa Sur. Trátase dun percorrido de 5,2 quilómetros de baixa dificultade a cuxo paso o viaxeiro pode coñecer, entre outros, O Castro das Hortas.
O roteiro comeza ofrecendo ao camiñante unha fantástica vista da Praia de Rodas e do Sistema Dunar de Muxieiro, de gran importancia tanto pola súa extensión como polo seu estado de conservación. O percorrido continúa cruzando o dique sobre o Lago dos Nenos que une ambas as illas. Unha vez na Illa do Faro, a poucos metros, atópase o Centro de Interpretación da Natureza (antigo mosteiro de San Estevo), desde o cal se observa unha bonita panorámica da Praia de Rodas e da Illa de Monteagudo, situada máis ao norte. Desde aquí, o carreiro conduciranos ata o Embarcadoiro de Carracido, desde onde o camiño comeza a ascender lixeiramente bordeando a costa sur da illa ata chegar ao Faro da Porta, onde se poderá gozar dunhas impresionantes vistas da illa de San Martiño, a máis meridional das tres. Desde o Faro da Porta, mirando cara á ladeira de Monte Faro, pódense observar os restos dun antigo poboado castrexo, Ou Castro dás Hortas, o cal constitúe o xacemento arqueolóxico máis importante atopado no arquipélago.

LONXITUDE:

5,2km (ida e volta)

DURACIÓN:

1h 45min (ida e volta)

DIFICULTADE:

Baixa

TIPO:

ida e volta
A Ruta do Monteagudo destaca por ofrecer unhas espectaculares vistas da ría desde o Faro do Peito. Desde este punto pódense albiscar o arquipélago de Ons, Cabo Home, O Monte Facho e Costa da Vela. Ao longo dos seus 5,6 quilómetros pódense contemplar tamén os restos do Antigo Cuncheiro, a Praia de Figueiras, o Observatorio de Aves, o Faro do Peito ou a Furna de Monteagudo.

Tras a súa partida desde o peirao, o primeiro punto de interese deste roteiro é o Complexo Dunar de Figueiras – Muxieiro, onde se pode observar toda a súa estrutura, desde as dunas móbiles ata as dunas máis estabilizadas. Neste primeiro tramo, o carreiro conduce ata o camiño de acceso á Praia de Figueiras e continúa ata chegar á zona da Valgada, que ofrece panorámicas dos cantís do cara oeste. A continuación, vaise aproximando ao pé do Alto de Monteagudo, cuxa característica forma dá nome a esta illa. Neste punto o camiño leva, a través dunha pequena zona arborizada onde se atopan as ruínas dun antigo asentamento insular, ata o Observatorio de Aves. Desde aquí xa se pode ver o Faro do Peito. Para chegar ata este punto haberá que descender un pouco pola senda. Este espazo das Illas Cíes é o máis próximo ao continente e desde el pódense divisar ao norte o arquipélago de Ons, na entrada da Ría de Pontevedra, Cabo Home, ou Monte Facho de Donón e Costa da Vela.

» Ruta de O Monteagudo

LONXITUDE:

5,6km (ida e volta)

DURACIÓN:

1h 45min (ida e volta)

DIFICULTADE:

Baixa

TIPO:

ida e volta
 

Excursións

» Excursións Illas Cíes: rutas guiadas

 

Descubre os atractivos deste paraíso natural da man dun guía especializado, a través de catro roteiros oficiais deseñados por Parques Nacionais. Esta experiencia ofréceche a posibilidade de descubrir, admirar e gozar das peculiaridades deste impresionante paraíso natural que forma parte do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia desde o ano 2002.

Un guía especializado acompañarate durante todo o transcurso do roteiro para darche a coñecer de primeira man a súa historia, as súas praias, as súas impresionantes vistas, etc.

Percorrendo o interior das Illas Cíes, comprenderás por que é o segundo destino máis visitado de Galicia e coñecerás a praia máis bonita do mundo.

 

ITINERARIOS

 

ROTEIRO MONTE FARO

O roteiro de Monte Faro ofrece unha das vistas máis espectaculares da Ría de Vigo. Trátase dun dos percorridos máis longos pero é o máis popular.

Este roteiro permite visitar os seguintes lugares:

 • A Pedra da Campá, curiosa formación xeolóxica perforada polos ventos atlánticos cargados de salitre.
 • O Observatorio de aves, desde o que poderás contemplar as miles de gaivotas patiamarelas que aniñan nos cantís e mesmo algún grupo de corvos mariños moñudos que se decantan polas zonas máis próximas ao mar para establecer os seus niños. Tamén gozarás dunhas impresionantes vistas do Lago e da praia de Rodas.

 

ROTEIRO FARO DA PORTA

O roteiro do Faro da Porta propón un percorrido pola costa máis meridional da Illa de O Faro. Menos coñecido e transitado que o roteiro do Monte Faro, este carreiro natural permite unha visión das illas máis próxima ao mar.

Durante o percorrido, gozarás das vistas panorámicas sobre a Illa de San Martiño, a máis meridional do arquipélago e a única que non está comunicada con barcos de liña regular.

ROTEIRO ALTO  DO PRÍNCIPE

O roteiro do Alto do Príncipe propón un carreiro natural de ascenso ao alto de Monte Agudo.  É o roteiro máis curto e fácil de acometer sen perderse nada da beleza do arquipélago.

A través deste roteiro poderás visitar os seguintes lugares:

 • A Cadeira da Raíña, unha famosa formación rochosa  caprichosamente esculpida polos elementos naturais. Desde alí, gozarás dunhas impresionantes vistas dos cantís da costa oeste do arquipélago.
 • O Alto do Príncipe é o punto máis importante do roteiro e nel destaca o contraste de xeografía e vexetación das dúas vertentes das illas.  Así mesmo, trátase do lugar ideal para observar a numerosa colonia de gaivotas patiamarelas que aniñan nos cantís.

 

ROTEIRO DE MONTEAGUDO

O roteiro do Monte Agudo é un paseo natural entre os bosques das Illas Cíes. Trátase dun percorrido curto que se realiza en gran parte por zona arborizada, polo que a camiñata resulta agradable, a pesar da súa pendente e do irregular do terreo nalgúns puntos.

Este roteiro permite visitar o Observatorio de Aves, desde onde tamén se obtén unha boa panorámica das Illas Cíes e a veciña costa do Morrazo; e o Faro de O  Peito, é o punto das Cíes máis próximo ao continente, a apenas 2 km e medio do Cabo Home. Desde alí apréciase a Illa de Ons, na entrada da Ría de Pontevedra.

RECOMENDACIÓNS

Para realizar estes roteiros é recomendable levar roupa e calzado cómodo, así como auga e crema de protección solar, xa que nas Illas Cíes a calor e os raios de sol son moi intensos durante a tempada estival.

Recomendámosche que descargues a nosa guía do viaxeiro para acceder a toda a información necesaria e non deixar nada atrás.

 

Natureza

» Espazo Natural Protexido

O arquipélago das Illas Cíes é un espazo natural que conta con numerosos sistemas de protección, entre os que destaca a súa inclusión dentro da Rede de Parques Nacionais. Unha das principais medidas que se adoptan para garantir a súa conservación é a restrición do número de visitantes diarios.

Orixinadas por movementos tectónicos no cuaternario, as illas forman parte dunha cadea montañosa que se afundiu no mar fai varios millóns de anos. A configuración das illas ten dúas partes ben diferenciadas: a oriental do interior da ría é unha costa suave con grandes areais e bosques, mentres que a parte occidental é unha sucesión de cantís e covas formadas pola acción do mar, onde miles de parellas de aves teñen o seu hábitat.

Actualmente o arquipélago está deshabitado por completo. É un paraíso natural con praias virxes, sistemas dunares e natureza en estado puro, totalmente desconectado do mundanal ruído, onde o único medio de transporte para acceder é o barco.

No ano 1980, as Illas Cíes foron declaradas como Parque Natural co obxectivo de preservar, conservar e rexenerar este espazo natural, promovendo o seu coñecemento e posibilitando un uso público compatible coa conservación da natureza.

Posteriormente no ano 2002, créase o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, formado por un conxunto de arquipélagos, illas e illotes que son Cíes, a Illa de Ons, Sálvora e Cortegada.

Os parques nacionais son áreas naturais pouco transformadas pola acción humana que, sobre a base do seu interese paisaxístico, xeolóxico, os seus ecosistemas ou a singularidade da súa flora e a súa fauna, posúen uns valores estéticos, ecolóxicos, educativos ou científicos polos que merecen unha especial protección. Nas Illas Cíes están excluídas, por tanto, todas as actividades que alteren ou poñan en perigo a estabilidade dos ecosistemas.

Por normativa, o acceso de visitantes ás Illas Cíes está moi limitado por día e contan ademais con outros sistemas de protección como a súa inclusión na Rede Europea Natura – Lugares de Importancia Comunitaria LIC ou no Convenio OSPAR 2008, e a súa consideración como Zona de Especial Protección Para as Aves ZEPA.

O clima das Illas Cíes é especialmente particular. Apréciase, ao igual que no resto de illas que forman parte do Parque Nacional, un clima mediterráneo subhúmido de transición atlántica, o que implica unha redución considerable das precipitacións con relación á costa e temperaturas lixeiramente superiores.
Nas Illas Cíes chove case a metade que nas zonas costeiras próximas (Vigo, Cangas, Baiona), o que demostra que o efecto da insularidade é moi importante. Isto é debido a que as altitudes baixas das illas apenas constitúen un obstáculo para as nubes, en contraste coa barreira de montes costeiros de ata 700 metros de altura.

A escaseza relativa de choivas, unida á pouca profundidade dos chans, provoca que nos meses de verán prodúzase un descenso da auga dispoñible.

A temperatura media anual das illas oscila entre 13 e 15 graos, elevándose a fluctuación nas estacións de primavera e verán ata os 20 e 22 graos de media, alcanzándose máximas de ata 35 graos.

» Clima Mediteráneo

» Flora Terrestre Endémica

A flora das illas presenta un aspecto moi arborado, no que predominan entre outras especies, o pino e o eucalipto, pero conta tamén con especies endémicas que só se atopan neste medio como a Herba de Namorar ou a Camariña.
Ao redor da década dos 50, por orde de Franco, a illa foi sometida a unha repoboación de eucaliptos e acacias austrais. Nunha das súas visitas ás illas, o Caudillo considerou que facía falta habilitar zonas de sombra para resgardarse da sufocante calor que fai durante os días de verán. Actualmente, nas Illas Cíes hai ao redor de catorce especies de eucaliptos.

Entre os arbustos predomina o toxo, a xara, o torvisco e a silveira. Nos terreos máis protexidos, o toxo adquire un gran tamaño servindo de barreira para as colonias de aves mariñas.

De todas as plantas das illas, as máis importantes e de maior valor ecolóxico son as que aparecen en dunas e cantís, xa que son as plantas que só se dan neste medio, escasas e endémicas. De entre todas elas, destacan a Armería ou Herba de Namorar, empregada antigamente para realizar beberaxes máxicas relacionadas co amor e a fertilidade, e a Camariña, un arbusto que dá uns pequenos froitos comestibles.

As Illas Cíes posúen unha fauna terrestre moi particular. Neste arquipélago ten o seu hábitat o corvo mariño moñudo, sen dúbida, unha das especies máis singulares das que se poden atopar no entorno e un dos exemplos máis espectaculares de adaptación ao medio mariño que existe na natureza. Esta ave convive no arquipélago coa colonia máis grande do mundo de gaivotas patiamarelas e con outras especies como as gaivotas sombrías, os araos ibéricos ou os paíños comúns.

O cormorán moñudo constitúe un dos exemplos máis espectaculares de adaptación ao medio mariño que existe na natureza, xa que, a pesar de utilizar o medio aéreo para desprazarse, toda a súa estrutura está deseñada para desenvolverse con incrible soltura baixo as augas mariñas e capturar os peixes que constitúen o seu alimento. O seu principal inimigo son as redes de pesca, onde aparecen afogados ao non poder volver á superficie. Esta especie foi catalogada recentemente como en perigo no Libro Vermello das Aves de España.

Ademais das aves que se reproducen no parque, ao longo do ano é frecuente a presenza doutras aves mariñas e acuáticas que fan uso do parque durante os seus períodos migratorios e invernantes como o falcón peregrino ou o azor.

Debido a esta gran riqueza natural, a illa conta con varios observatorios ornitolóxicos. Os máis visitados son os do Alto da Campá, na Illa do Faro, e o Faro do Peito, na Illa de Monteagudo.

Entre os anfibios podemos atoparnos con píntegas, tritóns ibéricos e sapos pintos ibéricos.

Entre os réptiles destacan o lagarto ocelado, a lagartixa ibérica, o eslizón tridáctilo e as culebras de escaleira, entre outros.

» Flora Terrestre Singular

» O Medio Mariño

O medio mariño representa aproximadamente o 85% do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A zona submarina que rodea as Illas Cíes forma un dos ecosistemas máis ricos da costa galega e conta cun importante bosque de algas pardas e corais.

O chamado sistema de afloramento de augas costeiras, que consiste nun proceso de circulación de augas que entran e saen das Rías Galegas, e a mestura de auga doce e salgada, favorecen a concentración de nutrintes e microorganismos que supoñen fonte de alimento ao resto das especies mariñas.

Os fondos mariños do Parque Nacional están formados por catro capas ben diferenciadas: a primeira formada por area, a segunda por cascallo, a terceira por Maërl (un tipo de alga coralinácea, onde se crían diferentes especies mariñas) e a cuarta por elementos rochosos.

Nos cantís expostos á forte ondada críanse percebes e mexillóns. Na súa parte submarina, moi pedregosa, pódense atopar nécoras, centolas, bogavantes e polbos. Nas praias das zonas máis protexidas hai multitude de moluscos bivalvos, así como rodaballos, sollas e linguados. As zonas rochosas pero protexidas do interior das illas están poboadas por verdadeiros bosques de anemones e numerosos ourizos de mar.

Tamén podemos atoparnos con outras especies que habitan baixo as augas do Parque Nacional por exemplo: sargos, nutrias ou estrelas de mar.

Habitualmente as augas que rodean as Cíes son visitadas por golfiños, baleas e tartarugas mariñas.

 

Historia

» Prehistoria

As Illas Cíes foron territorio de paso do home do Paleolítico, Mesolítico e Neolítico pero non chegou a constituírse un asentamento ata a Idade de Bronce.
Atopáronse útiles desta época, atribuíbles ao Mesolítico (hai uns 10.000 anos), pero aínda non se atoparon restos das etapas prehistóricas posteriores (Neolítico e Calcolítico). Da Idade de Bronce destaca o poboado castrexo de “As Hortas” situado na ladeira occidental do Monte Faro e outras referencias a estruturas similares no Alto da Campá, aínda sen verificar.

“As Hortas” é un poboado de tipo castrexo-romano así clasificado polas estruturas e restos atopados. Este espazo posúe unha serie de abrigos naturais dos que cabe destacar o coñecido como “Altar Druídico”, que moitos interpretaron como ara de sacrificios en honor a deuses.

Nas Illas Cíes ou “Illas dos Deuses”, como as denominaron os romanos, existen claras evidencias do paso desta civilización.

Os restos romanos similares ao poboado de “As Hortas” atopados na Illa Sur, xunto coas cerámicas e ata un anel de ouro que data do século II d.c., suxiren que, nesas illas, as que Plinio denominou Illas Siccas, existiu tamén un asentamento ou posto de vixilancia para as naves mercantes, aínda sen confirmar.

Neste paraíso natural sitúase tamén a lenda de Xulio Cesar que loitou contra os Herminios refuxiados nestas terras. Porén, o invencible xeral foi incapaz de dobregar polas armas a bravura deste pobo e non lle quedou máis solución que a rendición polo asedio e a fame.

» Idade Antiga

» Idade Media

Durante a Idade Media instaláronse nas Illas Cíes dous conventos eremitorios: Santo Estevo (na Illa do Medio) e San Martiño (na Illa Sur).
No ano 899, o rei Alfonso III doou as illas á Igrexa e os monxes que alí se instalaron exerceron funcións de control e administración sobre a pequena poboación que congregaron. Os conventos son transferidos á Orde Benedictina, no ano 1152, e aos Franciscanos, no ano 1377. Estas novas comunidades relixiosas permaneceron nas illas ata a metade do século XVI. Entre os séculos XVI e XVII, os conflitos internos da Igrexa e os continuos ataques de piratas provocaron o abandono das Illas Cíes por parte do clero.
Actualmente as Illas Cíes forman parte do Parque Nacional Marítimo – Terrestre das Illas Atlánticas. Trátase do segundo destino turístico con maior afluencia da Comunidade, tras a catedral de Santiago de Compostela.
Ata mediados do século XX, as Illas Cíes estiveron habitadas por bastantes familias que as foron abandonando paulatinamente, debido aos escasos medios e recursos dos que dispoñían nesta contorna. O seu modo de vida fundamentábase na agricultura e pesca de autoconsumo e en ocupacións como coidadores ou temporeros nas fábricas de salgadura, mentres permaneceron abertas.

Actualmente, a maior parte do arquipélago das Illas Cíes é propiedade do Goberno Autonómico e o seu uso é fundamentalmente turístico. Nas últimas décadas, as visitas turísticas fóronse incrementando exponencialmente e, na actualidade, converteuse no segundo destino turístico de Galicia, despois da Catedral de Santiago de Compostela, razón pola cal xurdiu a necesidade de establecer diversos sistemas de protección. A diferenza doutras illas como a Illa de Ons, en Cíes non existe actualmente unha poboación permanente, pero aínda quedan unhas escasas casas construídas nos anos 60-70.

» Idade Contemporánea

 

Fotos Illas Cíes

Nas Illas Cíes poderás gozar da auténtica natureza, é unha contorna singular onde atoparás unhas praias de ilusión, con area branca e auga cristalina, rodeadas de montañas que che ofrecen unhas vistas inigualables. Paga a pena a camiñada ata o punto máis alto para gozar desde o faro de Cíes a sensación de estar sobre unha contorna paradisíaca mentres observas o horizonte.

Para chegar ás Cíes desde Vigo, Cangas, Baiona, Sanxenxo ou Portonovo é imprescindible reservar os billetes previamente, se ademais queres facer noite, algo totalmente recomendable, deberás reservar previamente tamén no cámping de Cíes, pois este é o único aloxamento dispoñible na illa. Consta cunha distinción de cámping verde pola súa responsabilidade ambiental á vez que ofrece aos campistas numerosas comodidades.

Ver unha posta de sol nas Cíes é unha experiencia memorable que non debes perder, éncheche de vitalidade e faiche conectar coa terra, pois se algo destaca nesta contorna é a natureza salvaxe e idílica que se preserva na illa grazas ao turismo responsable.

As restricións de acceso a un número de visitantes ao día e a responsabilidade de cada visitante co respecto ao medio ambiente fan de Cíes unha illa paradisíaca cunha flora e fauna única no mundo.

A presenza de aves protexidas, como o corvo mariño moñudo ou outras especies como as gaivotas patiamarelas, fai que na illa establecéronse varios observatorios ornitolóxicos. Ademais das aves, tamén podemos contar con algúns animais anfibios ou réptiles, pero principalmente a riqueza natural de Cíes protagonízaa o medio mariño pois a zona submarina das illas forma un dos ecosistemas máis ricos de Galicia cun importante bosque de algas. Rodeando as augas das Cíes podemos ver tamén golfiños, baleas ou tartarugas mariñas.

Por todo iso, as Illas Cíes son un destino perfecto para os amantes da natureza, o sendeirismo, o mergullo e sobre todo a fotografía.

 

NON ESPERES MÁIS…

RESERVA AGORA O TEU BILLETE

O billete para o destino dos teus soños

- +
- -
- +

AVISO IMPORTANTE

SE VAS VIAXAR ÁS ILLAS CÍES OU Á ILLA DE ONS EN SEMANA SANTA E A PARTIR DO 15 DE MAIO (EXCEPTO CAMPISTAS), antes da compra do billete, debes obter a autorización solicitada pola Xunta de Galicia, na que che facilitarán o código pre-reserva (necesario para adquirir o billete do barco).

TAMÉN PODES DESFRUTAR DE...