TRATAMENTO RXPD

>> Rexistro de actividades de tratamento do RXPD

  1. CLIENTES

Información básica. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

RESPONSABLE do tratamento

NAVIERA MAR DE ONS SL

FINALIDADE do tratamento

Xestión contable, administrativa e fiscal

LEXITIMACIÓN del tratamento

Relación contractual

DESTINATARIOS de cesións

Non se cederán os datos a terceiros, salvo obrigación legal. Cederanse por tanto á Administración tributaria. En caso de viaxar a Parque Nacional M-T das Illas Atlánticas de Galicia ou a Illa de Tambo é necesario comunicar os seus datos para o acceso o mesmo. En caso de reclamación aos Organismos competentes en materia de Consumo. Ás Entidades bancarias para o pagamento dos servizos contratados.

DEREITOS dos interesados

Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito e achegando o seu DNI ao seguinte enderezo: r/ A Laxe nº 11-Bajo 4, C.P. 36202, Vigo (Pontevedra), ou ben ao seguinte correo electrónico: administracion@mardeons.com

Máis información

www.mardeons.com (protección de datos)

  1. COMERCIAL

Información básica. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

RESPONSABLE do tratamento

NAVIERA MAR DE ONS SL

FINALIDADE do tratamento

Remisión e seguimento da oferta comercial.

LEXITIMACIÓN do tratamento

Consentimento explícito do propio interesado

DESTINATARIOS de cesións

Non se cederán os datos a terceiros.

DEREITOS dos interesados

Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito e achegando o seu DNI, ao seguinte enderezo: r/ A Laxe nº 11-Bajo 4, C.P. 36202, Vigo (Pontevedra), ou ben ao seguinte correo electrónico: administracion@mardeons.com

Máis información en:

www.mardeons.com (protección de datos)

  1. EMPREGADOS

Información básica. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

RESPONSABLE do tratamento

NAVIERA MAR DE ONS SL

FINALIDADE del tratamento

Xestión da relación laboral e demais obrigacións derivadas desta

LEXITIMACIÓN do tratamento

Relación contractual

DESTINATARIOS de cesións

Non se cederán os datos a terceiros salvo obrigación legal (Administración tributaria, Seguridade Social, Mutua de Prevención de riscos laborais; Entidades bancarias abono dereitos económicos)

DEREITOS dos interesados

Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito e achegando o seu DNI, ao seguinte enderezo: r/ A Laxe nº 11-Bajo 4, C.P. 36202, Vigo (Pontevedra), ou ben ao seguinte correo electrónico: administracion@mardeons.com

Más información en:

www.mardeons.com (protección de datos)

  1. Candidatos

Información básica. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

RESPONSABLE do tratamento

NAVIERA MAR DE ONS SL

FINALIDADE do tratamento

Xestión de recursos humanos

LEXITIMACIÓN do tratamento

Consentimento explícito

DESTINATARIOS de cesións

Non se cederán os datos a terceiros.

DEREITOS dos interesados

Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito e achegando o seu DNI, ao seguinte enderezo: r/ A Laxe nº 11-Bajo 4, C.P. 36202, Vigo (Pontevedra), ou ben ao seguinte correo electrónico: administracion@mardeons.com

Más información en:

www.mardeons.com (protección de datos)

  1. Fornecedores

Información básica. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

RESPONSABLE do tratamento

NAVIERA MAR DE ONS SL

FINALIDADE do tratamento

Xestión de fornecedores

LEXITIMACIÓN del tratamento

Relación contractual

DESTINATARIOS de cesións

Non se cederán os datos a terceiros.

DEREITOS dos interesados

Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito e achegando o seu DNI, ao seguinte enderezo: r/ A Laxe nº 11-Bajo 4, C.P. 36202, Vigo (Pontevedra), ou ben ao seguinte correo electrónico: administracion@mardeons.com

Máis información en:

www.mardeons.com (protección de datos)

  1. Participantes

Información básica. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

RESPONSABLE do tratamento

NAVIERA MAR DE ONS SL

FINALIDADE do tratamento

Xestión de participantes

LEXITIMACIÓN do tratamento

Consentimento do interesado

DESTINATARIOS de cesións

Non se cederán os datos a terceiros.

DEREITOS dos interesados

Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos dirixíndose por escrito e achegando o seu DNI, ao seguinte enderezo: r/ A Laxe nº 11-Bajo 4, C.P. 36202, Vigo (Pontevedra), ou ben ao seguinte correo electrónico: administracion@mardeons.com

Máis información en:

www.mardeons.com (protección de datos)