EXCELENCIA NO SERVIZO

Mar de Ons é unha empresa de referencia en canto á prestación de servizos. Conseguir a stisfacción dos nosos clientes ofrecéndolles servizos de gran calidade é o noso principal obxectivo. Por iso, a nosa excelencia e calidade turística están avaladas por diversas certificacións.

Todos os servizos que prestamos cumpren unha serie de exixencias técnicas que foron establecidas previamente nunha norma, e que van encamiñadas á plena satisfacción dos nosos clientes.

En Mar de Ons centrámonos en motivar aos nosos traballadores en obter un obxectivo común que é a satisfacción dos nosos clientes e a mellora continua para conservar o noso liderazgo no sector.

Este esforzo levounos a convertirnos nunha das poucas compañías do sector que obtivo a distinción “Compromiso coa Calidade Turística” concedida polo Patronato Provincial de Turismo Rías Baixas.

Ademais, recentemente outorgousenos a certificación de confianza on-line, un selo de calidade outorgado polo Instituto Nacional de Consumo considerado un distintivo público de confianza en liña, e contamos coa certificación de Tripadvisor.

» Política de calidade e medio ambiente

 

NAVIERA MAR DE ONS, S.L. é unha empresa cunha clara vocación por manter o Liderado no sector do transporte marítimo de pasaxeiros en GALICIA. O noso obxectivo estratéxico é satisfacer plenamente os requisitos e as expectativas dos nosos clientes, respectando o Medio Ambiente.

 

Para lograr o noso propósito contamos cos recursos técnicos, económicos e humanos necesarios en todas as áreas da organización, e é vontade da compañía realizar o esforzo necesario para adecuar estes recursos aos novos tempos.

Consecuente con este enunciado, NAVIERA MAR DE ONS, S.L. manifesta e asume os seguintes compromisos e principios de Calidade e da Xestión Ambiental:

 1. Estamos ao servizo dos nosos clientes, comprometidos coa sociedade e o respecto ao entorno. O noso compromiso é cumprir todos os requisitos do cliente, mantendo un rigoroso respecto da lexislación e a regulamentación que afecta ás nosas actividades, así como da normativa ambiental, co fin de minimizar os impactos ao entorno cos recursos que sexan técnica e financeiramente asumibles.
 2. Consideramos a formación en todas as áreas, incluíndo os aspectos medioambientais, como un elemento básico para mellorar a nosa profesionalidade, que contribuirá tanto á satisfacción persoal como á satisfacción dos nosos clientes polo bo servizo recibido.
 3. Debemos unir os esforzos cara aos principios anteriores, incluíndo canles de intercambio de información e cooperación entre o noso persoal, así como cos nosos provedores. As ideas achegadas por todos e cada un de nós que formamos parte desta empresa son importantes para o noso sistema dirixido á mellora continua.
 4. Os nosos mandos asumen o seu papel de líderes e para iso organizan o traballo en equipo, creando ilusión e motivación, recoñecendo a labor ben realizada, axudando a alcanzar os obxectivos e preocupándose do desenvolvemento profesional e humano das persoas que integran o seu equipo.
 5. Unha vez identificados os aspectos ambientais, a actuación da Empresa encamíñase na seguinte dirección:
  • Prevención da contaminación mediante o control de emisións atmosféricas.
  • Minimizar os consumos.
  • Minimizar os residuos.
  • Control de vertidos.
 6. A política de xestión de calidade e ambiental estará a disposición do público e das partes interesadas para a súa información e coñecemento.
 7. Os obxectivos e obxectivos de Calidade e Medio Ambiente a alcanzar definiranse, polo menos anualmente. Estes obxectivos serán cuantificables para que se poida avaliar o grao de consecución dos mesmos e establecer medidas apropiadas no caso de que non se cumpran.

Esta política de xestión de calidade e ambiental debe ser asumida por todo o grupo de persoas que integran a organización. Co seu cumprimento e o esforzo de todos, avanzaremos no camiño da profesionalidade, a seguridade do noso futuro e a mellora do entorno da nosa comunidade.

Para cumprir esta política, para navegar co rumbo orientado cara ao liderado e, en consecuencia, o progreso e o benestar das persoas que integran a organización, debemos ter presente dous aspectos que nos axudarán nesta xornada:

 1. Os erros son unha fonte de mellora, tratemos con eles, busquemos o porqué e, sobre todo, o como, para que non volvan ocorrer.
 2. A organización é unha cadea, cada un de nós un enlace, o noso traballo afecta aos demais.

Imos traballar en equipo, para os nosos clientes, para o noso futuro e para o medio ambiente.