ILLAS CÍES

GUÍA VIAXEIRO

Prepara a túa viaxe ás Illas Cíes

» Prepara a túa viaxe: guía Illas Cíes

 

Descubre todo o que debes saber para preparar a túa viaxe e desfrutala ao máximo.

RESERVA DE BILLETES

As Illas Cíes pertencen ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e o número de visitantes diario está limitado, polo que o máis importante á hora de realizar a reserva de billetes é facelo coa maior antelación posible, especialmente nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro..

Para reservar os teus billetes ás Illas Cíes podes facelo directamente dende a túa casa en www.mardeons.com ou no teléfono 986 225 272 de forma sinxela, rápida e, sobre todo, segura.

No momento de realizar a reserva deberás elixir entre todos os portos de saída dispoñibles, os vinte e dous horarios de saída diarios e facilitar o teu número de identidade xa sexa DNI, NIE ou Pasaporte, para obter a correspondente autorización de Parques Nacionais.

DOCUMENTACIÓN PARA VIAXAR

Para viaxar, deberás ter a documentación exixida pola normativa vixente (DNI, pasaporte, NIE) e presentala ao persoal do Parque Nacional cando a pidan.

Os nenos deberán viaxar sempre acompañados dun adulto e cómpre que presenten a súa documentación correspondente (DNI, NIE, pasaporte ou libro de familia) durante o embarque, pois o noso persoal verificará que os nenos son menores de 13 anos.

Para poder efectuar o embarque de forma rápida e áxil, agradecemos que leves contigo a documentación requirida xa preparada.

EQUIPAXE

Para viaxar ás Illas Cíes podes levar ata un máximo de 20 kg de equipaxe por persoa. Porén, has de valorar a cantidade que podes trasladar por ti mesmo e prestar especial atención aos obxectos de valor, pois Mar de Ons non se fai responsable dos posibles roubos, perdas de equipaxe ou obxectos persoais dos pasaxeiros.

Ten en conta os obxectos que se prohibe levar a bordo por considerarse ilícitos ou perigosos e os obxectos prohibidos.

OBXECTOS PROHIBIDOS

Por medidas de seguridade, está prohibido o transporte na equipaxe de mano de calquera tipo de obxecto perigoso que poida poñer en resgo a seguridade dos nosos pasaxeiros:

 • Explosivos, municións, artigos de pirotecnia ou bengalas e armas perigosas.
 • Gases (inflamables, non inflamables, intensamente refrixerados ou velenosos) como gas para cámping, oxíxeno, propano e butano.
 • Líquidos inflamables, como combustibles, pinturas ou disolventes.
 • Sólidos inflamables, como artigos de fácil ignición, sustancias suxeitas a combustión espontánea, sustancias que emiten gases inflamables ao contacto coa auga.
 • Sustancias oxidantes, como sosa ou peróxidos.
 • Materiais radioactivos.

VIAXE CON MASCOTAS

Está completamente prohibido desembarcar calquera tipo de animal nas Illas Cíes, excepto cans de cego que acompañen a invidentes. Polo tanto, se estás interesado en visitar as Illas Cíes e necesitas un servicio de aloxamento de mascotas dispós deste servicio na cidade de Vigo.

Non obstante, se decides realizar só a travesía ás Illas Cíes (sen posibilidade de desembarcar), nos barcos se admite calquera animal de compañía, sempre que estea documentado. Considéranse animais de compañía cans, gatos e aqueles animais inofensivos que, accedan ao buque provistos de correa, colar e bozo. A mascota deberá permanecer durante toda a travesía na zona exterior do barco.

Asegúrate de que levas a cartilla sanitaria da túa mascota, e que está perfectamente ao día conforme ao calendario de vacinas e desparasitacións.

EMISIÓN DE BILLETES DE EMBARQUE

Os billetes reservados poderán ser emitidos dende o momento da reserva ata 30 minutos antes da hora de saída elixida, nas máquinas expendedoras de billetes situadas en todos os portos de saída, xusto ao lado dos nosos puntos de información.

Para imprimir os billetes, simplemente hai que introducir os datos de reserva que che enviaremos directamente ao teu correo electrónico.

Ante calquera dúbida, sempre podes acudir a calquera dos nosos puntos de información.

HORA LÍMITE DE EMBARQUE

Para embarcar deberás acudir ao punto de embarque cun tempo mínimo de 15 minutos antes da saída do teu barco. Terás que permanecer na fila correspondente co teu billete na man para que o embarque sexa rápido e áxil e facilitar así a saída puntual do barco.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDADE

A prioridade do capitán e da tripulación é a seguridade da pasaxe. Por iso, os catamaráns da compañía, ademais de cumprir con todas as revisións que solicitan tanto a Dirección Xeral da Mariña Mercante como o resto de organismos, inclúen dispositivos de seguridade adicionais.

ESPAZO SEN FUMES

De acordo coa lei estatal sobre tabaco, está prohibido fumar no interior dos barcos. Tampouco se pode fumar en ningunha das dependencias en terra da compañía.

CUBERTAS

Nos nosos barcos, ao tratarse de embarcacións grandes e estables, podes acceder á cuberta durante o traxecto e pasear sen problemas.

RECOMENDACIÓNS

 • Cómpre viaxar con roupa e calzado cómodo e botar moita protección solar para desfrutar plenamente de todo o que ofrece este paraíso natural. Non esquezas a cámara de fotos.
 • Nas Illas Cíes non hai caixeiros automáticos, mesmo se algúns establecementos de restauración admiten o pago con tarxeta.
 • En caso de que veñas en vehículo propio, recomendámosche que veñas con tempo suficiente para aparcar.
  • En Vigo dispós de varios aparcamentos de pagamento moi próximos a onde nos atopamos. Hai un aparcamento robotizado debaixo da Estación Marítima de Ría, outro na entrada ao Berbés, un aparcamento no Centro Comercial A Laxe e outro na Praza da Estrela. Tan só debes ter en conta que no aparcamento robotizado só poden aparcar turismos.
  • En Baiona dispós de dous aparcamentos de pagamento próximos ao porto. Un está baixo o parque de A Palma, a uns 500 metros do porto, e outro en Os Tendales, a uns 800 metros.
  • En Cangas hai varios aparcamentos públicos na zona do porto.
 • Acudir ao punto de información ante calquera dúbida.

» Información práctica

Accede a información útil sobre aspectos a tener en cuenta en las Islas Cíes: normas del Parque Nacional, servicios en la isla, rutas, playas,…

NORMATIVA DEL PARQUE

NO está permitido:

 • Tirar cualquier resto de comida o basura, pues no hay papeleraspor lo que hay que traer la basura al puerto de origen y depositarla en los contenedores a su desembarque.
 • Desembarcar animales domésticosexcepto perros lazarillo que acompañen invidentes.
 • Acceder o transitar con vehículos a motorexcepto sillas de ruedas.
 • La circulación en bicicletas y/o vehículos similares.
 • Acampar fuera de los lugares destinados a tal fin.
 • Encender cualquier tipo de fuego, fogata o similar.
 • Acceder a las zonas señalizadas como restringidas al público, pues deberán respetar los cultivos, vallas y cercas y deberán utilizar los caminos y las pasarelas, así como evitar caminar fuera de ellos por el interior del Parque.
 • Molestar, herir, capturar o matar a los animales silvestres.
 • Arrancar, cortar o dañar la vegetación, incluidas flores y frutos.
 • La recolección, destrucción o alteración de elementos de interés, arqueológico, histórico o geológico, tanto terrestres como marinos: piedras, conchas, etc.
 • Introducir especies animales y/o vegetales autóctonas.
 • Realizar cualquier actividad que destruya, deteriore o trastorne los elementos naturales singulares de la zona.
 • Utilizar megafonía o emitir ruidos que puedan alterar la tranquilidad natural del lugar.
 • La práctica de submarinismo sin autorización previa.
 • Realizar pesca submarina y pesca deportiva.
 • Permanecer o transitar con armas, arpones, fusiles submarinos u otros utensilios similares.
 • Comer en cualquier lugar pues deberán emplear exclusivamente las áreas recreativas para las comidas.
 • Está permitido fumar, siempre y cuando no se tire al suelo la colilla, ni cigarrillos encendidos (todas las precauciones son necesarias para minimizar el riesgo de incendios).

SÍ está  permitido

 • Llevar comida, siempre y cuando se traigan los residuos de vuelta ya que no hay papeleras.
 • Fumar, siempre y cuando no se tire al suelo la colilla.
 • Desembarcar perros lazarillo.
 • Acceder con sillas de ruedas manuales(a motor no pueden subir al barco).
 • Circular con cualquier tipo de carro de niños o de transporte de personas o equipaje, pero sólo por las pistas autorizadas.

SERVICIOS BÁSICOS DE LA ISLA

 • Asistencia sanitaria – A día de hoy, ninguno de los archipiélagos cuenta con personal sanitario de forma permanente. En los meses de Julio y Agosto, y fines de semana de Junio y Septiembre, el archipiélago de las Islas Cíes dispone de este servicio, ya que coincide con el de mayor afluencia de visitantes. La caseta de Cruz Roja en la Islas Cíes se localiza a pocos metros de la caseta de información, junto a la playa de Rodas, y es atendida por varios socorristas y un médico o ATS.
 • Socorristas – Generalmente, el ayuntamiento de Vigo destina también a estas islas un servicio de vigilancia de playas durante la temporada estival. Estos servicios asisten en las islas, generalmente con el primer barco y marchan en el último barco del día.
 • Agua potable – Es importante tener en cuenta que el agua potable es un bien escaso, aún más en los periodos más secos y que coinciden con los de mayor afluencia de visitantes. En las islas existen algunas fuentes públicas pero que no suelen tener agua en verano y si la tienen no se garantiza su potabilidad. Es importante, pues, llevar agua para visitar las islas ya que éste es un territorio con un ambiente de tipo salino que propicia la deshidratación bajo el sol.
 • Aseos públicos – Los aseos públicos, accesibles para minusválidos, están situados en el camino que va  por encima del camping, en la isla del Faro.
 • Áreas de descanso – Aprovechando el abrigo natural que proporcionan los árboles, se habilitaron varias zonas de descanso junto a algunos de los caminos más frecuentados con mesas o bancos para poder hacer un alto en el camino, comer o simplemente sentarse a gozar del paisaje y la tranquilidad. Estas áreas están situadas una al lado del Lago y otra junto a la playa de Nosa Señora.

SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL VISITANTE

 • Caseta de Información – En el archipiélago de las Islas Cíes, el punto de información está situado a 100 metros del muelle de Rodas (puerto de embarque), en la isla de Monteagudo. Se puede solicitar aquí toda la información que se precise sobre el Parque Nacional, tanto en cuestión de servicios como posibles actividades a realizar en las islas. El objetivo principal de este servicio es ofrecer al visitante toda la información necesaria para poder aprovechar al máximo su visita. Este servicio está disponible siempre que haya servicio regular de transporte marítimo.
 • Centro de Información – Está situado a 1,2 km del muelle de Rodas, en la isla del Faro. Inaugurado como Centro de Interpretación en el año 1997, se sitúa en el interior de un antiguo almacén de artillería del S.XIX, el cual fue levantado a su vez sobre las ruinas del Monasterio de San Esteban, datado en el S. XI y centro de la vida insular en aquella época. En su interior aún se pueden observar los restos de la cimentación, algunas piezas que formaron parte de las cornisas del edificio y un sepulcro antropomorfo, perteneciente a alguno de los monjes que allí vivieron.
  Actualmente, el Centro dispone de punto de información al visitante, sala de interpretación-exposición sobre el parque con un área para taller infantil y una sala multiusos para proyecciones, cursos, conferencias o actividades con colectivos programadas por el personal del parque o solicitadas al parque.  Generalmente, permanece abierto durante la temporada estival.
 • Miradores – Aunque existen multitud de lugares en las islas desde los que poder admirar su paisaje, sólo se consideran como tales algunos de ellos que, por su elevado interés paisajístico, amplitud y localización, son accesibles para la mayor parte de los visitantes. En Cíes se recomiendan: Faro de Cíes, Faro da Porta, Faro de Monteagudo, Pedra da Campá o el Alto del Príncipe.
 • Observatorios – Casetas de madera para la observación de aves marinas con un diseño adecuado para acercarse a las zonas de cría sin perturbar ni asustar a las colonias de aves. Existen dos en las Islas Cíes, uno situado a pocos metros del mirador de Pedra da Campá (Isla del Faro) y otro junto al Faro de Monteagudo (Isla Norte o de Monteagudo).
 • Paneles informativos y señalización – El Parque Nacional presenta un panel informativo en  el archipiélago de Cíes, situado frente a caseta de información.
  Contiene un mapa específico del archipiélago, con los servicios, puntos de interés e itinerarios, además de un mapa general con la situación del Parque Nacional y algunos aspectos básicos de la normativa del espacio natural.

En cuanto a la señalización existen señales de dirección de los principales itinerarios y puntos de interés, complementadas con las distancias, lo que facilita el recorrido de las islas.

SERVICIOS HOTELEROS

 • Camping de Cíes – Es un equipamiento de carácter privado, autorizado a través de una concesión. Se encuentra en la isla del Faro, a 700 metros de la caseta de información del parque. Tiene capacidad limitada, por lo que es recomendable realizar reservas de plaza con antelación en su página web. Se deberá presentar la tarjeta de campista en las navieras para solicitar el billete de transporte con pernocta en la isla. El camping, generalmente, está abierto siempre que haya transporte regular de visitantes aunque es más seguro confirmarlo antes.
 • Restaurantes – En las Islas Cíes hay varios establecimientos de hostelería que permanecen abiertos en el periodo de transporte público regular de la campaña estival. Hoy día se localizan en la isla los siguientes locales de restauración: restaurante y autoservicio en el Camping, Bar Serafín, Restaurante de Rodas y Bocatería Begoña.

» Cómo chegar – Planos dos nosos portos

NON ESPERES MÁIS…

RESERVA AGORA O TEU BILLETE

O billete para o destino dos teus soños

- +
- -
- +

AVISO IMPORTANTE

SE VAS VIAXAR AS ILLAS CÍES OU A ILLA DE ONS A PARTIR DEL 15 DE MAIO (EXCEPTO CAMPISTAS), antes de la compra del billete, debes obter a autorización solicitada por a Xunta de Galicia, na que che facilitarán o código pre-reserva (necesario para adquirir o billete do barco).

Tamén podes disfrutar de…

A nosa misión é ser coñecida e recoñecida polo noso liderado no sector e por ofrecer un servizo de calidade baseado na mellora continua.

(+34) 986 22 52 72

info@mardeons.com

Copyright © Naviera Mar de Ons