Tarifas e horarios


Destino

Portos de saida

Non o perdas

Descubre o maior segredo das Rías Baixas

AUTORIZACIÓN

Co fin de preservar o patrimonio natural e cultural das illas ás que viaxamos, as visitas ás Illas Cíes e á Illa de Ons están limitadas durante a Semana Santa e entre o 15 de maio e o 15 de setembro. Por iso, é necesario obter unha autorización da Xunta de Galicia para visitar ambos destinos nesas datas. A solicitude pódese realizar ata con 90 días de antelación e pódese anular ata 15 días antes da visita. O número máximo de prazas por solicitude é de 10. Unha vez obtida a autorización, debe reservarse o billete na nosa Naviera Mar de Ons, autorizada para visitar estas illas.

Do mesmo xeito que acontece cos anteriores destinos, para visitar a Illa de Tambo tamén é necesario obter unha autorización, neste caso emitida polo Concello de Poio, entidade que xestiona a illa. Ao ser unha illa cun patrimonio cultural e natural tan importante, que é necesario protexer e coidar, as visitas tamén están limitadas e deben ser en grupo, a través da modalidade de visita guiada. Unha vez obtida a autorización, podes obter o teu billete na nosa páxina web e contactar co correo electrónico comercial@mardeons.com para reservar visitas guiadas polas Illas.