Beneficios para os clientes da Naviera Mar de Ons.

Consigue un
10% de desconto

na túa próxima compra co teu localizador.


Se viaxaches connosco durante este ano a algún dos nosos servizos marítimos turísticos, usa o teu localización para facer a seguinte compra.

Condicións desta promoción:

Para conseguir o desconto na tua próxima viaxe debes ter adquirido polo menos un billete a un dos nosos servizos marítimos turísticos dentro do mesmo ano.


Esta promoción non é válida para viaxes realizadas en anos distintos, nin para a mesma data ou destino.


O desconto será aplicado ao número de pasaxeiros de pago que consten no localizador utilizado para o desconto, realizándose a correspondencia pertinente entre os tipos de pasaxeiros.


Cada localizador só poderá ser validado unha vez. Os localizadores usados perderán validez unha vez usado o desconto.