Noticias

Según acordo da Dirección Xeral de Mobilidade de data 21 de marzo de 2018, informámoslle que a partir do 1 de abril de 2018 a actualización das tarifas que deben aplicarse na Área de Transporte Metroplitano son as seguintes:

tarifas tmg 2018